Torgunn Lippestad Dahl og Kirsten Grøstad

Tur: Ski rundt 8.mai 2017

Busstur med Frivilligsentralen

Tur «Ski rundt» med Frivilligsentralen 8. mai 2017

Ola Øygard og Georg Stub ønsket velkommen i bussen. De to skulle guide oss på turen gjennom kommunen.

På turen mot Siggerud fortalte de at Ski er en gammel stasjonsby. Lokalpolitikerne påvirket i 1874 plasseringen. Ski ligger på en stor morenerygg. Området egner seg godt til landbruk og kommunen eier store skogsområder. Det har bodd folk her lenge. Stunnerfunnet viser at det fantes mennesker her for 11.000 år siden. Det er mange gamle gårder og en kirke fra 1100 tallet. Gjedsjø skole har blitt spesialskole. Kloakkledning i  Langen, gjorde at hytter kunne gjøres om til helårsbolig og samtidig unngå forurensing av Langen. Gårdsnavn som ender på «rud» skriver seg fra middelalderen. Siggerud, stedet ble bygget ut på 60-70 tallet. Siggerud har fått ny skole og to nye barnehager. Det ble også nevnt at det ligger 2 gamle «synder» her (Okserud og Paddekjern søppeldeponi). Regnbuen næringspark som er et stort område og planlagt for næringsvirksomhet, gir dessverre ikke lenger inntekter til kommunen, det sørget en endring i skatteloven for. Det foreligger store utbyggingsplaner for Langhus (boliger, skole, svømmehall) og Follbanen kommer. Her ligger også Langhus bo- og servicesenter med langtidsplasser og omsorgsboliger. Turen gikk tilbake til Ski og videre forbi Finstadtunet som ligger i et stort villaområdet. Vi passerte Tandbergløkka som er et eksempel på noen merkelige kommunegrenser. Så kom vi til Kråkstad. Flott kirke og her ligger også den 1. skolen i Ski. Stor veiutbygging på E18, som har mye trafikk og hvor det har vært mange ulykker. Ferden gikk videre gjennom et nydelig, bølgende landskap forbi Bjerke som er den minste skolen i Ski. Så kom vi til Skotbu, det minste lokalsamfunn i Ski, bygget ut på 60 og 90 tallet. Her er det et fint bomiljø. Vi kjørte videre gjennom et stort skogsområde hvor det bor lite folk, før vi kom til Hobøl. For mange år siden kom det forslag om å legge den nye hovedflyplassen her. Så fortsatte vi turen tilbake til Ski.

Vi koser oss med mat og kaffe

På Finstadtunet ventet en deilig lunsj på oss. Finstadtunet er kommunens nyeste sykehjem og har 86 beboere. De har mange aktiviteter og kulturtilbud, hvorav en del er åpen for alle.

Frank Robert takket Torgunn Lippestad Dahl og Kirsten Grøstad for en hyggelig tur i strålende vårvær.

Vi avsluttet turen i Ski. «Guidene» og sjåføren fikk velfortjent ros.

Gertrud Lüthcke

Sekr.

 

0 resultater