GOD SOMMER

God Sommer

Vi tar nå sommerferie

Måløy

Vi tar nå sommerferie. Vårt siste møte før ferien var det møtet som vi hadde på kulturhuset, der vi hadde invitert stortingskandidatene for de fem største partiene (AP, H, SP, Frp og KrF). Alle disse kommende stortingsrepresentantene ville støtte pensjonistforbundet sine tre hovedkrav: 1. Vi vil ha «lønnsslippen» vår fra Nav tilbake per post! 2. Pensjonistforbundet vil ha forhandlingsretten tilbake! 3. Vi vil fjerne dagens underregulering på 0,75 % av pensjonsutbetaling! Da får vi se om de holder ord når de inntar stortingstaburettene!

Etter ferien starter vi opp med overnattingstur til blant annet Måløy, Selje og Hakkallegarden den 29. og 30. august. Turen blir annonsert i

Hakkallegarden

Sunnmøringen den 17. august.

Høstprogrammet vil videre bestå av møter på Storfjord kulturhus torsdag 28. september - tirsdag 24. oktober og julemøte på samme sted fredag 24. november, Alle møtene blir annonsert i Sunnmøringen. Vi vil også delta på Strandalørdagen den 2. september med stand i sentrum. God sommer!

0 resultater