Invitasjon til valgmøte - møt stortingskandidatene.

Møte med aktuelle politikere til stortinget i vårt fylke, avholdes i Molde 23. august kl.1700 - Molde Rådhus

I panelet finner vi Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti og Venstre.
Pensjonistene forventer godt forberedte politikere som har mest mulig konkrete svar på de problemstillinger som Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal reiser. Svarene vi får forplikter og vil bli betraktet som en kontrakt mellom pensjonistene i Møre og Romsdal og de kommende stortingspolitikere fra Møre og Romsdal.
Gode pensjonist og andre interesserte, møt fram, dette blir interessant.

Program:
1. Kort innledning v/Mellvin Steinsvoll
2. Debatt med anledning for publikum å stille spørsmål.
     Debattleder: Richard Nergaard
3. Oppsummering v/debattleder
4. Avslutning og takk v/Mellvin Steinsvoll

Aktuelle temaer:
- «Slippen» tilbake til de som ønsker det.    
- Fjern 0,75% reduksjon i pensjon.
- Forhandlingsrett i forb. med fastsettelse av pensjon og andre viktige områder for pensjonistene.
- En kommuneøkonomi som sikrer god eldreomsorg.
- Tilstrekkelig antall sykehjemsplasser – øremerkede midler til formålet.
- Økt satsing på Den kulturelle spaserstokken.
- Økt satsing på aktivitetstilbud gjennom oppdaterte aktivitetssentre.
- Tannhelse for eldre – tennene en del av kroppen.
 

Opplegg:
- Rett på aktuelle temaer med innlagt debatt blant paneldeltakerne.
- Spørsmål fra publikum.
- Stortingskandidatene får 3 min hver til oppsummering.                              
- Avslutning.                                                                                       

0 resultater