Sommeravslutning i Lindås Pensjonistforening 29. juni 2017.  Nestleder i Pensjonistforbundet Hordaland Vigdis Ravnøy (til venstre) besøkte foreningen.  Til  høyre  lederen i foreningen, Kåre Bastesen&am

SOMMERAVSLUTNING I LINDÅS PENSJONISTFORENING

Nesten alle medlemmene i foreningen hadde funnet veien til Westland Hotel og sommeravslutningen i foreningen 29. juni .  Til og med værgudene var til stede og skapte en nydelig ramme rundt møtet.

Nestlederen i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy var invitert til sommeravslutningen og i sin hilsen til møtet var hun blant inne på trygdeoppgjøret og de signalene som var kommet de siste dagene fra Arbeiderpartiet om å endre beregningen av trygden.  Hun var også inne på "Jeg vil se slippen min" og mente at de som ønsket slippen på papir måtte få den i posten slik som før.  Hun manet fortsatt til kamp for "slippen".

Ravnøy var også opptatt av kommunesammenslutningen mellom Lindås, Meland og Radøy og anmodet styrene om å starte allerede i høst samarbeidet for å få på plass hvordan blant annet eldrerådet skulle være samensatt i den nye Alver kommune.  Hun mente det også var viktig å komme igang diskusjonene om andre saker som gjaldt eldrepolitikken før politikerne hadde gjort seg opp en mening.  Innspill er viktige iperioden som kommunene nå er inne i.

Ravnøy ga også en oversikt over hvilke saker en jobbet med i  Pensjonistforbundet Hordaland .  Hun anmodet medlemmene om å verve for å gjøre Pensjonistforbundet enda sterkere i møtet med myndighetene.

 

Rammen rundt sommeravslutningen var den aller beste.  Stanley Jacobsen var hentet inn fra Bø i Telemark til underholdning, og han sang en rekke vakre viser.  

Som det "hør og bør seg" var det åresalg med mange fine gevinster.

For å gjøre det siste av vårens møter til en sommerlig avslutning hadde foreningen bestilt jordbær og is med det rette tilbehøret, og dette falt i smak hos de rundt 100 medlemmene som brukte denne sommerettermiddagen sammen i et godt sosialt lag.  Avslutningen ble ledet på en hyggelig måte av en avslappet leder Kåre Bastesen.

 

0 resultater