Professor Frank Aarebrot og noen av medlemmene i Bergen Pensjonistforening 15. juni 2017

ELDRE HAR EN ERFARING POLITIKKEN TRENGER

Møtelokalet var fylt opp da professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot innledet på vårens siste medlemsmøte i Bergen Pensjonistforening om eldre og politiske valg.

Frank Aarebrot åpnet med spørsmålet: Jeg er 70 år. Hva er min erfaring"  Han ga seg selv svaret: Jeg har levd lenger enn de som er unge idag.   Jeg har tilegnet meg erfaring.  Derfor vektlegger både jeg og andre eldre andre saker enn de unge gjør idag.  De som er pensjonister idag vokste for eksempel  opp i "et hvitt samfunn" der alle ble døpt, konfirmert  og gift i kirken.  I dag er samfunnet flerkulturelt og valgene er langt flere.

Vi vokste også opp i en annen tid med andre politikere enn det som er tilfellet idag.  Mens velgerne for mange år tilbake kunne stemme på et parti med kandidater "litt opp i årene" som hadde erfaring fra  arbeidslivet og lokalpolitikken er det i dag mange unge, uerfarne kandidater på listene.

Aarebrot viste til at privat sektor er sterkt underrepresentert på alle politiske nivå.  Det samme er blant annet hjemmehjelpere o.l., dvs de som møter folket.   Han mente pensjonistforeningene burde oppmuntre seniorer med lang arbeidserfaring fra det private næringsliv og operative ansatte om å engasjere seg i sine respektove partierogta imot nominasjoner til valg.  Deres erfaring erverdt åbruke i politikken.

Etter hans mening bør ikke unge med videregående skole gå rett inn i politske verv.  Ingen burde nomuneres til Stortinget før de var 26 år og hadde skaffet seg litt erfaring fra arbeidslivet.

Pensjonistene kan endre valget og de politiske prioriteringene hvis de er villige til å engasjere seg politisk.

I innledningen sin var også Aarebrot innom sin teori om hvorfor offentlig ansatte var overrepresentert i folkevalgte organ, de unges og barnefamiliers levekår, sosial boligbygging, pensjonistenes "barnebilletter", pensjonene, kontaktnettet politikerne skaffer seg i politikken for å bruke senere "i egen vinning",  retur av asysøkere og sine egne politiske erfaringer gjennom mange år.

 

Mange av medlemmene i Bergen Pensjonistforening hadde  både spørsmål og innspill i diskusjonen etter Frank Aarebrots innledning

 

0 resultater