SOMMERNYTT

Pensjonistforeninger rundt omkring har tatt sommerferie. Det merkes på antall telefoner og spørsmål inn til fylkeskontoret! 

Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag har sendt ut et informasjonsskriv for juni 2017. Det ligger som velegg under. Vi vil spesielt minne om

- påmelding til høstens regionale samlinger. Påmeldingsfrist: 14. august 

- merke av dato for åpent politisk møte i Steinkjer Rådhus onsdag 23. august kl 10.00 - 15.00

- muligheten for å delta på opplæring i velferdsteknologi. Påmeldingsfrist: 31. august

0 resultater