Kommunale avgifter -
månedlig fakturering

PF Finnmark har bedt kommunene i Finnmark om å gå over til månedlig fakturering av kommunale avgifter

I møte 30. mai gjorde fylkesstyret i Pensjonistforbundet Finnmark dette vedtaket:

"Pensjonistforbundet Finnmark vil be om at kommunene i Finnmark sender ut regning på kommunale avgifter 12 ganger i året. Dette vil gjøre det lettere å styre privatøkonomien på en bedre måte. Det er flere instanser som har gått over fra halvårlig eller kvartalsvis fakturering til månedlig fakturering. Eksempler er forsikringsselskapene og kraftselskapene".

Kopi: Media og Pensjonistforbundet

0 resultater