Rolf Bjørseth, Jon Aasen, Mellvin Steinsvoll, Rolf Jonas Hurlen, Jan Karstein Schølberg, Ivar Trælvik og Frank Stenløs møttes på frivilligsentralen i Eidsvåg onsdag for å skrive under avtalen.

 Skrev under samarbeidsavtale som skal gi trivsel og økt livskvalitet for alle eldre.
Vil aktivisere flest mulig

Nesset kommune, Nesset Pensjonistforening og Møre og Romsdal fylkeskommune har skrevet under en samarbeidsavtale om folkehelse.

Onsdag kom fylkesordfører Jon Aasen til Nesset for å skrive under avtalen, sammen med ordfører Rolf J. Hurlen i Nesset og leder av Pensjonistforbundet i Nesset Ivar Trælvik. Til stede var også fylkesleder i Pensjonistforbundet Mellvin Steinsvoll, fylkessekretær i Pensjonistforbundet Rolf Bjørseth, helse- og sosialsjef Jan K. Schjølberg og leder på frivilligsentralen Frank Stenløs.

- Dette er et pilotprosjekt som er forankret i fylkets regionale delplan for folkehelse, initiativet ble tatt av Pensjonistforbundet Møre og Romsdal. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen er det nå konkretisert en avtale mellom partene hvor de har sine forpliktende oppgaver med å fremme folkehelsearbeidet. Man skal forsøke å aktivisere flest mulig og tar i bruk den ressursen eldre er på en positiv og inkluderende måte, sier Bjørseth. Målet er å skape møteplasser der eldre kan bidra og møtes. Frivilligsentralen skal være kontaktpunkt for de ulike aktivitetene.

Ta ansvar for helsa

Vi blir stadig eldre og det er færre arbeidere per eldre. Steinsvoll sier utviklingen i samfunnet krever at man blir mer opptatt av egen helse.

- Vi erkjenner at vi i dag tar større ansvar for vår alderdom og vi må gjøre noe sjøl, vi må aktivisere medlemmer til å være aktive, hvis man setter seg ned i stresslessen og ser på tv forfaller man fort. I dag skal vi bo lengst mulig heime. Klarer vi å holde en person borte fra sjukeheim sparer vi en million per år, sier Bjørseth. Han legger til at en avtale med kommunen er gjensidig, og at folkehelsearbeid er forebyggende.

Fylkeskommunen vil ha en koordinerende roller i utviklingsfasen av samarbeidet mellom partene og være en støttespiller i de offentlige system.

- Jeg brenner for dette. Folkehelse er like mye mentalt som fysisk, det er mer enn å løpe i skog og på fjelltopper. Viktigst av alt er at folk gjør noe med egen helse. Pensjonistlaget er den beste samarbeidspartner en kan få med oppegående folk med mye kunnskap, sier Jon Aasen.

- Avtalen er musikk i mine ører, sier ordfører Hurlen.

ELIN HØSTMARK elin.hostmark@driva.no

0 resultater