- Trygdeoppgjøret er et diktat!

- Jeg er fryktelig skuffet,- statsråden røper en total mangel på forståelse! Fylkesleder Jan Tyriberget er særdeles misfornøyd med årets trygdeoppgjør. 

- Etter to år med nedgang i pensjonistenes kjøpekraft burde man ikke være overrasket over at det ble negativt resultat også i år. Likevel er skuffelsen stor over at Regjeringen over hode ikke vil diskutere den åpenbare urettferdigheten i at en stor del av landets befolkning på tredje året får redusert kjøpekraften. Fylkesleder Jan Tyriberget betegner opplegget fra Regjeringen som et rent diktat.

Statsråd Anniken Hauglie fastslo da resultatet forelå at veksten i grunnbeløpet denne gangen ble 0,38 prosent etter at fratrekket på den berømte "0,75 prosent" var foretatt. Altså en "lønnsøkning" for de eldre. Alt taler imidlertid for at dette regnestykket ikke holder i det hele tatt all den tid det tekniske beregningsutvalget forespeiler en prisøkning på 1,9 prosent. Da havner pensjonistene godt under 0-streken for tredje året på rad.
Pensjonistforbundet har regnet ut at en person med 220.000 i pensjon får en økning på 1.980 kroner i året. Med den forventede prisstigningen vil denne pensjonisten få redusert kjøpekraften med 2.200 kroner pr. år.

- Regjeringen har lovet et skattekutt på rundt 1.000 kroner til pensjonistene. Men å love skattekutt til den som allerede har så låg pensjon at han ikke betaler skatt, er både uverdig og usosialt, sier Tyriberget som mener at Pensjonistforbundet nå må søke støtte hos de andre partiene på Stortinget for å få til en mer rettferdig utvikling av pensjonene.
Grunnbeløpet (G) øker fra 1.mai i år med 1.058 kroner, d.v.s. fra 92.576 til 93.634 kroner.

0 resultater