Kontoret vårt venter på en ny medarbeider!

Vil du jobbe sammen med oss?

Sekretær-/kassererstilling ledig fra 1.august 2017

Pensjonistforbundet Hedmark er fylkesforeningen av Pensjonistforbundet. Fylkesforeningen har nær 6.000 medlemmer fordelt på 39 lokalforeninger og har som formål å fremme og ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser. Fylkesforeningen har kontor i Hamar. Stillingen som fylkessekretær/kasserer, for tiden i 40 % stilling, er ledig fra 1.august i år.

Arbeidsoppgavene er betjening av kontor i Torggt. 71, Hamar til faste tider, utadrettet virksomhet mot medlemsforeningene, m.v. Den som tilsettes må ha erfaring i sekretær- og kontorarbeid, enkel regnskapsføring og bruk av data.
Vi ønsker gjerne en pensjonist eller en person som kan kombinere stillingen med annet lønnet arbeid, og som kan arbeide selvstendig. Lønn og arbeidsbetingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styreleder Jan Tyriberget, tlf. 917 03 220.
Skriftlig søknad med relevante attester og opplysninger sendes innen 15.juni 2017 til:
Pensjonistforbundet Hedmark, Torggt. 71, 2317 Hamar.

 

0 resultater