Slippen vår - på vei mot målet?

Vår viktige kampanje «Jeg vil se slippen min», kan føre fram til løsning.

Vår viktige kampanje «Jeg vil se slippen min», kan føre fram til løsning. Etter at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har signalisert at de vil reversere stortingsflertallets beslutning om å kutte utsending av pensjonistenes lønnsslipp via post til de som ikke er brukere av digitale løsninger, er det håp om en fornuftig løsning i saken.


En løsning kunne allerede nå blitt virkelighet, hvis Carl I. Hagen fra FrP sine bestrebelser foran FrPs landsmøte, hadde ført fram. Dessverre foreligger det ingen signaler fra dette landsmøtet om at Carl I. Hagen ble bønnhørt. I følge VG, ønsket ikke finansminister og Frp-leder Siv Jensen å uttale seg om saken på en pressebriefing etter sin landsmøtetale. Når det heller ikke kom noe i revidert nasjonalbudsjett om saken, er det grunn til å tro at det ikke er vilje til å rette opp den urett det er at enkelte grupper i det norske samfunn, ikke skal kunne få oversikt over sin lønn.

Slik det nå ligger an, er det fremdeles et flertall i Stortinget for at dagens regjering kan holde på den urettferdige og etter min mening, lovstridige ordning det er at dokumentasjon over pensjon (utsatt lønn), ikke skal være tilgjengelig for en relativt stor gruppe norske borgere. Slik jeg ser det, så er det enten slik at dagens stortingsflertall ikke evner å se det problemer saken skaper for svært mange, eller så vil de rett og slett ikke.


Vi skal vinne vår viktige sak og den er på god vei mot målet, men vi mangler noe avgjørende viktig. Vi mangler et stortingsflertall som skjønner oss og som er villig til å gjøre noe med saken. Et slikt flertall er det muligheter for å skaffe frem 11. september i år

0 resultater