Årsmøtet 2017 avholdt

Kristiansund pensjonistforening har nylig avviklet sitt årsmøte. Foreningen fikk ikke behandlet alle sakene på dagsorden på selve årsmøtet, så resten ble behandlet på et etterfølgende medlemsmøte.

Kristiansund pensjonistforening har nylig avviklet sitt årsmøte. Foreningen fikk ikke behandlet alle sakene på dagsorden på selve årsmøtet, så resten ble behandlet på et etterfølgende medlemsmøte.

Årsberetning og regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent, regnskapet med et lite overskudd. Etter valgene ser foreningens styre slik ut: Styreleder: Johan Leren, kasserer: Kirsten Samuelsen, sekretær: Karl W. Strand, Styremedlemmer: Ellen Stene og Sylvia Karlsen, 1. varamedlem: Paul Reiten, 2. varamedlem: Inge Mellemsæther, revisor: Anne Grethe Kristiansen, valgkomité: Ingeborg Bugge og Magnhild Gjøstøl. Vervene som nestleder, vara for revisor og 3. valgkomitémedlem er fortsatt ubesatt.

Kristiansund pensjonistforening er tilsluttet Pensjonistforbundet (PF), som er en partipolitisk nøytral og landsomfattende organisasjon som har som formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. Foreningen i Kristiansund ble stiftet i 1947, som den første i Møre og Romsdal og en av de eldste i landet. PF har som den største pensjonistorganisasjonen inngått avtale om rett til forhandlinger/drøftinger direkte med Regjeringen om fastsettelse av grunnbeløpet i folketrygden hvert år, og statsbudsjettet i alle forhold som vedrører pensjonister.

Vår forening har ca. 140 medlemmer. Foreningen har medlemsmøter en gang i måneden, unntatt i juli og august, normalt på torsdager fra klokka 17.00 til ca. 19.30. Møtene annonseres i Tidens Krav på forhånd. Møtene har både faglige og kulturelle innslag, med fast musikant og mye sang. Det sosiale samværet under kaffepausen er viktig. Da serveres det kaffe og smørbrød.

Aktivitetene er delvis finansiert av utlodning av gevinster, f.t. tas det ikke inngangspenger. Forutsatt at interessen blant medlemmene er stor nok forsøker vi å arrangere et årlig julebord. Hvert år arrangeres en sommertur, som regel overnattingstur og dagstur annethvert år. Foreningen arrangerer Søndagskafé på Barmanhaugen Seniorsenter svært mange søndager hvert år.

Styret legger ikke skjul på at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer til foreningen, spesielt gjelder dette de yngste av pensjonistene. Om du mener at du ikke har tid til å komme på møtene våre, er du likevel velkommen som medlem. Forhandlingene med Regjeringen styrkes, jo flere medlemmer forbundet har. Vi kan trygt si at PF er pensjonistenes fagforbund, og ditt medlemskap er derfor viktig. Medlemsfordeler omtales i Pensjonisten, som medlemmene får seks ganger årlig. Kontingenten er meget rimelig. Mer informasjon kan du få ved å gå inn på www.pensjonistforbundet.no. eller ved å ta kontakt med medlemmer av vårt styre (se over).

Karl W. Strand

0 resultater