Pensjonistforeninger samlet til en trivelig fest i Nordli.

Nordli inviterte sine naboer 

Tradisjonen tro inviterte Nordlig pensjonistlag til vårfest. Naboforeninger i Namdalen og over grensa til Sverige takket ja, i år som i fjor. 

120 pensjonister deltok på festen, som må sies å være svært vellykket. Med god mat, stort loddsalg og musikk av Helbostad fra Namdalseid, var deltakerne svært fornøyde. Det var også arrangørene, som sier at arrangementet i tillegg til glede og samhold, gir godt økonomisk bidrag til klubbkassa.

0 resultater