Aprilmøtet

Aprilmøtet i Nesset pensjonistforening ble avholdt 4. april på Nesset Eldresenter.

Aprilmøtet i Nesset pensjonistforening ble avholdt 4. april på Nesset Eldresenter.

Som følge av at både leder Ivar Trælvik og nestleder Anne Marie Lervoll måtte ha forfall til møtet, ble de 42 fremmøtte medlemmer ønsket velkommen av Gerd Myklebust.

Dagens hovedinnleder banksjef Jan Børge Silseth Nesset Sparebank, ble ønsket spesielt velkommen. Etter velkomsten ble forsamlingen tatt med i en fellessang anført av Einar Helde på piano og som ord for dagen, leste Elsa Myrvang to dikt.

Møteleder Gerd, informerte om arbeidet i styret siden sist vi var sammen og minnet spesielt om sommerens fire dagers tur til Falun. Frist for å melde seg på er utsatt til månedsskifte mai/juni. Styret har i tråd med sin fullmakt, bevilget kr. 250,- i tilskudd for hvert medlem som deltar på turen.

Banksjef Jan Børge Silseth fikk så ordet. Han ga deltakerne en grundig informasjon om bankens tilbud og driftssituasjon. Silseth var også innom bruk av nettbaserte tjenester og kontantbehandling. Han tilbudte undervisning i bruk av nettjenester og ba om at de som ønsket slik undervisning om å melde fra gjennom foreningen. Vedr. kontantbehandling, så har Nesset Sparebank som en av de få, valgt å holde sitt kontantbehandlingssystem gående. Silseth avsluttet sitt interessante foredrag med å donere en del gevinster til dagens åresalg og ikke minst, han overrakte en flott gave som tilskudd til sommerens tur på kr. 10.000,-. Gaven er med å gjøre turen billigere for hvert av foreningens medlemmer som deltar på turen til Falun. Nesset pensjonistforening er svært takknemlig for den velvilje som Nesset Sparebank viser overfor foreningen.

 Mellvin Steinsvoll fikk så ordet til informasjon fra kommune og forbund. Fra kommunens virksomhet, fikk deltakerne statusrapport om ombyggingen på NOS, etablering av brukerutvalg ved NOS og tanker omkring deltakelse i prosjektet  »Sterk og Stødig». Mellvin var også innom forbundets kampanje «Jeg vil se slippen min». Han delte ut postkort som medlemmene kan bruke for å delta i protesten mot at dokumentasjon for utbetalt pensjon ikke lenger kommer i posten. Kampanjen har meget stor oppslutning landet over. Dette er en sak vi pensjonister skal vinne.

Sentralisering av NAV-kontorene er en annen viktig sak som er i ferd med å bli varm blant brukerne. Samtidig med sentraliseringen, skal muligheten til å gå innom kontorene når det blir behov for hjelp, innskrenkes. Denne sentralisering og innskrenking av mulighet til å besøke kontorene, vil som de aller fleste andre sentraliseringsgrep, slå hardest ut for folket ute i distriktene. Dette kan vi ikke bare bli sittende å se på, vi må si fra.

Fra underholdningsdelen av møtet, kan nevnes allsang etter musikk av Ragnar Stubø trekkspill, Ingar Hoem trekkspill og Mellvin Steinsvoll gitar og som alltid på våre medlemsmøter, ble det solgt årer med gevinster fra et velfylt bord.

 Som alltid når Nesset pensjonistforening samles, er det fin servering. Nydelige snitter og god kaffe fra vårt utmerkede kjøkken Gunnhild og Kari, smakte herlig. Vi alle, takker samtlige som har bidratt til å gjøre ettermiddagen til en ny nyttig og trivelig opplevelse.

 

Mellvin Steinsvoll

Ref.

0 resultater