Fylkesstyret 2017: f.v. framme: Ragnhild Eimhjellen (helseutvalsleiar) Per Kjelstad, fylkesleiar, Elsa Johanne Sande Hauge, Kjellaug Grimsbø, nestleiar. F.v. bak: Olav Hellebø, Eiliv Berdal, Anny Urtegård, Arne Osland. Liv Teigen var i

Infobrev 4-2017

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret kvar månad med viktig informasjon.

Infobrev 4-2017

0 resultater