Grete Wathne overrekker en gave til vår tidligere styrerepresentant, nå avdøde Paul Otto Johnsen november 2011.

Møteplan for PFVA våren 2013

Styret i PFVA har bestemt følgende datoer for styremøte i løpet av våren 2013 slik:

Alle styremøtene arrangeres på siste tirsdag i måneden kl 1100 på Lasaretthøyden ved Odderøya festning, 4610 Kristiansand slik:

- tirsdag 29. januar: 

- tirsdag 26. februar:

- onsdag 13. mars - torsdag 14. mars: årsmøte 2013

- tirsdag 30. april: konstituering av nytt styre mm.

0 resultater