- Vi er ikke imot digitaliseringen i samfunnet, men aksjonen vår er i respekt for dem som ikke er kommet med på den digitaliserte plattformen, sier lederen i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og viser fram haugen av innsendte postkort. (Foto:

Forståelse - ingen handling

Situasjonen er like fastlåst. Mange tusen pensjonister skal fortsatt ikke få lønnsslippen sin i brevs form fra Nav. Det er klart etter frokostmøtet som Pensjonistforbundet holdt i Oslo tirsdag 4. april.

 

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam (H) og styringsdirektør i Nav, Geir Axelsen møtte mye motbør da Pensjonistforbundet hadde invitert til frokostmøte i Kongressenteret i Oslo tirsdag. Temaet for møtet var Pensjonistforbundets aksjon «La meg få se slippen min».

800 000 hjelpeløse

Både Kvam og Axelsen satt i panelet. Der satt også stortingsrepresentantene Karin Andersen (SV) og Kari Henriksen (Ap), stortingskandidatene Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Carl Ivar Hagen (FrP), samt Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og seniorforsker ved SINTEF, Petter Bae Brandtzæg.

Pensjonistforbundet fikk ros og gode tilbakemeldinger på sin aksjon. Både Kvam og Axelsen hadde forståelse for og sympati med aksjonen, men ingen av dem lot seg affisere av at seniorforsker Brandtzæg kunne fortelle at 400 000 nordmenn over 67 år ikke bruker internett og at 820 000 nordmenn er hjelpeløse på nett.

Rivende utvikling

SINTEF-forskeren kunne også fortelle at selv nye, datakyndige pensjonister har problemer med å henge med i den rivende teknologiske utviklingen som finner sted. Brandtzæg hevdet at det nå var et klasseskille i samfunnet mellom dem som kan data og dem som ikke kan.

Politikerne fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet understreket at de hadde kjempet mot forslaget om at pensjonistenes lønnsslipp bare skulle komme i elektronisk form. Indirekte og i klare ordelag oppfordret de regjeringspartiene til å imøtekomme de mange tusen pensjonisters ønske om å få lønnsslippen i brevs form via posten.

Fikk applaus

Karin Andersen var krystallklar i sitt innlegg og oppfordret til å finne en løsning til beste for en av samfunnets svakeste grupper. Hun ble gjentatte ganger avbrutt av taktfast applaus fra salen. Hun fikk uventet støtte fra Carl Ivar Hagen, som overfor de 150 fremmøtte bedyret at han ville snakke varmt med FrP-erne på Stortinget om å snu i denne saken. Han la for sikkerhets skyld inn følgende gardering: - Men det er ikke bestandig at de hører på meg!

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet ga panelet klar beskjed om at denne saken kunne med letthet løses i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett nå i høst. Hvis det ikke kom til noen avklaring, ville aksjonen fortsette inn i og bli en viktig del av valgkampen.

Tydelig signal

Stemningen i salen, den rungende applausen og tendensen til noe buing blant tilhørerne understreket hvordan pensjonistene opplever departementets steile holdning. Flertallet av politikerne i panelet var tindrende klar: de støtter og synes Pensjonistforbundets aksjon er berettiget og venter at sittende statsråd kommer pensjonistene uten datakunnskap og nettilgang i møte. De 13.400 innsendte postkortene og mer enn 5.000 elektroniske underskriftene som statssekretæren fikk med seg, er et tydelig bevis på holdningen hos det brede laget av pensjonistene.

0 resultater