Avtroppende og påtroppende sjef i PF Hedmark: Oddbjørg Morseth og Jan Tyriberget. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Blomster, takk og applaus til Oddbjørg

Avtroppende fylkesleder i PF Hedmark fikk stående applaus og takkens ord da nestleder Kristian Engevold overrakte blomster til Oddbjørg Morseth da hun etter eget ønske forlot fylkesstyret etter fire års aktiv innsats.

Etter at Morseth ble valgt inn i sentralstyret og gjennom det har fått flere øremerkede oppgaver ba hun valgkomiteen om avløsning som fylkesleder. I hennes styretid har aktiviteten i fylkesforeningen økt betraktelig og er større enn noen gang før. Datakursene, arrangement av aktive pensjonistdager på Savalen, fokus på velferdsteknologi og skolering av tillitsvalgte i lokalforeningene gjør styrearbeidet omfattende.

Engevold beklaget at den bestilt krystallvasen til Morseth ikke var ankommet til årsmøtet, men at hun kunne rydde plass i hylla hjemme, for den ankommer om litt, sa han.

0 resultater