Fylkesleder Anne Nordskag med avtroppende nestleder Martin Nyeng og avtroppende styremedlem og leder i Helseutvalget, Karen Abelvik. 

Årsmøtet 2017

Pensjonistforbundet Sør-Trøndelags årsmøte ble holdt 14. mars i Trondheim.  32 lokalforeninger var representert med i alt 45 delegater. 

Fylkeslederen hadde den glede å overrekke to premier på kr 5000,- til de to foreningene som vant vervekonkurransen som ble utlyst i fjor. Den ene premien fikk Rissa pensjonistforening, som hadde en prosentvis økning i medlemstallet med 39,5 %. Den andre vinneren var Sjetne pensjonistforening, som klarte å verve 50 nye medlemmer i 2016!

2. nestleder Ragnhild Hagen holdt et innlegg, hvor hun orienterte om Pensjonistforbundets aktiviteter og holdninger i eldrepolitiske saker.

Vedlagt finner du Årsmøteprotokoll 2017 og Helseutvalgets årsmelding 2016.

0 resultater