Leder i Agdenes pensjonistforening, Karen Abelvik sammen med Toril Indergård og noen av deltakerne på møtet. 

Velferdsteknologi som tema 

Agdenes pensjonistforening inviterte Toril Indergård, som er en av Pensjonistforbundets velferdsteknologiambassadør, til et medlemsmøte. 

56 medlemmer møtte opp til det som ble en informativ og hyggelig kveld. Toril Indergård informerte om hvorfor velferdstekonolgi er et aktuelt tema. Hun vi til en rekke produkter som er kommet i bruk de siste årene. Noen produkter er kun for velvære, mens andre produkter gjør oss tryggere.

Det er viktig at brukerne blir tatt med på råd når kommunene skal arbeide med løsninger innen helse og velferdsteknologi. Eldrerådsarbeid vil bli svært viktig, og det er også nyttig med brukerutvalg og engasjerte pensjonistforeninger.

0 resultater