Fylkesleder Ole Flakken deler ut vervepremiene til Sigrid Verstad, Sandvollan pensjonistlag og Knut Bakken, Frosta pensjonistlag. 

Årsmøte 2017 

Mandag 20 mars holdt Pensjonistforbundet Nord- Trøndelag årsmøte i Steinkjer Rådhus. De aller fleste foreninger og lag var representert, og vi fikk et godt møte sammen. 

Ved årsmøtet 2016 ble det utlyst en vervekonkurranse med to premier på kr 5000,-  Den ene premien gikk til Sandvollan pensjonistlag, som hadde en prosentvis økning av nye medlemmer på 38,3 %. Den andre premien gikk til Frosta pensjonistlag, som hadde vervet 43 nye medlemmer i 2016!

Vi gratulerer vinnerne, men vil også gi en stor klapp på skuldra til alle foreninger sm bidro til gode resultater i fjor. Vi håper at det gode arbeidet fortsetter dette året også! I den forbindelse vil vi minne om Pensjonistforbundets vervekampanje, der hvert nytt medlem bringer kr 100,- i kassen. I tillegg vil foreningen som vanlig få hele kontingenten for det nye medlemmet det første året.

Årsmøtene er alltid slik at noen takker for seg og nye krefter kommer inn. I år vil vi rette en ekstra takk til Morten Berg, som går av som nestleder etter å ha deltatt i fylkesstyret siden 2007. En stor takk også til Gerd Nordmeland, som har bidratt i fylkesstyret de fire siste årene. Vi ønsker dere fortsatt lykke til med arbeidet i lokalforeningene!

Under finner du åremøteprotokoll 2016 og Helseutvalget årsmelding 2016 vedlagt.

0 resultater