Jan Henrik Dahle, helt til høyre,  er leder i Malvik Eldreråd og medlem av Malvik pensjonistforening. 

Trening i Vikhammer! 

Malvik pensjonistforening inviterte til besøk for å vise oss den flotte trimaktiviteten som skjer ved Vikhammer Helsetun to ganger i uka.

Pensjonister fra Ytre Malvik, mange fra pensjonistforeningen, møtes til trim ved Vikhammer helsetun to dager i uka. Tirsdager møter over 50 stykker og da avsluttes treningsøkta med kaffe og mat. Torsdager er det noen færre til stede.

Pensjonistene har møttes slik de ti siste årene, og det er kommunen som dekker kostnaden. Den som leder treningen er fysioterapeut eller turnuskandidat, så deltakerne får et godt opplegg som gir god trim.

Øvelsene er slik at man varmer opp, trener balanse, styrke og kondisjon - før man til slutt strekker ut. Til noen av øvelsene benyttes strikk, og i andre øvelser brukes vekter i form av brusflasker fylt med sand eller vann.

Opplegget virker både sosialt og nyttig, og kan anbefales til andre kommuner og pensjonistforeninger!

0 resultater