Årsmelding 2016

Her kan du lese foreningens årsmelding for 2016 og protokoll fra årsmøtet

Ved å klikke på vedlegget, får du opp årsmeldingen.

Referat etter årsmøte 22.februar 2017

 1. KONSTITUERING
 2. Innkalling og sakliste godkjent
 3. Valg av møteleder: Olav Jakob Berg
 4. Valg av referent: Anne Sigrun Gujord Andreassen
 5. Valg av to medl. til å skrive under protokollen: Solveig Groven og Kirsti Hole
 6. Valg av tellekorps: Møtet mente det ikke var aktuelt.
 7. Årsberetning fra styret for 2016: Godkjent
 8. Regnskap for 2016 revidert med revisjonsmelding: Godkjent
 9. Fastsetting av budsjett for 2017: Årets regnskap blir neste års budsjett
 10. Fastsetting av kontingent for 2018: Økes med 5 kr til kr 65. Samla kontingent kr.310
 11. Valg av:

Styre-leder:

Ingrid Romuld

gjenvalg for 1 år

Nestleder:

Inger Lilleland

gjenvalg for 1 år

Sekretær:

Anne S Gujord Andreassen

gjenvalg for 2 år

Kasserer:

Olav Jakob Berg

ikke på valg

1. styremedlem:

Astrid Liv Harstad

gjenvalg for 2 år

2. styremedlem:

Anne Marie Sørensen

ikke på valg

1. varamedlem til styret: Borghild Tveraaen

ikke på valg

2. varamedlem til styret: Hans Haugen

ikke på valg

Turkomité:

Kirsten Øverli, leder

valgt for 2 år

 

Anna Marie Romuld

valgt for 2 år

 

Bjørga Kleivenes

ikke på valg

Valgkomité:

Astrid Liv Harstad, leder

valgt for 2 år

 

Rolf Bjerkeset

valgt for 2 år

 

Anne Margrethe Solli

ikke på valg

Revisor:

Bo Nielsen

gjenvalg

0 resultater