B/F Tingvoll

Medlemsmøte mars 2017

Tingvoll pensjonistlag hadde medlemsmøte på menighetshuset 08.03.17

Tingvoll pensjonistlag

hadde medlemsmøte på menighetshuset 08.03.17 kl.15.00

Det var 45 personer oppmøtt da lederen Anders Røttingsnes ønsket velkommen. Spesielt velkommen til Stig Jacobsen.

Stig O Jacobsen

Vi startet med å synge Den fyrste song av Per Sivle med Auden Osen ved flygelet. Vi fikk «Ord for dagen» ved Oddny Brevik. Hun tok utgangspunkt i Hans

Børli. Etter sangen Gryta hennar mor fikk Stig Jacobsen ordet.

Han hadde fått som tema « Angvik i fortid og nåtid». Han fortalte levende om griinderne i Angvik og viste en liten film som viste arbeidet fra starten. Her har det vært lagt ned mye arbeid oppgjennom åra. Veldig interessant og verdt å høre på. Leder overrakte en blomster og takket Jacobsen for at han ville komme.

Vi fikk mat og kaffe. Gode smørbrød og kaker. Deretter loddsalg.

Julia Kadio var kommet og sang to sanger for oss, og det var fint å høre på.

Referatet fra forrige møte ble opplest og godkjent. Åge Alexandersens Lys og varme ble sunget og etterpå trekning.

Leder orienterte om sommerens turer og delte ut programmene. Endagstur til Folldal med Bjørn Follestad som guide, 26. juni. 4-dagerstur til Oslo og Østfold 14.august.

Torolv Løset foreslo en tur til Angvik og styret vil ta det opp.

Leder takket de som hadde bidratt, og alle som hadde møtt opp. Til slutt sang vi « Gje meg handa di ven -.»

Ref

Denne uttalelsen ble enstemmig vedtatt på møtet: Tingvoll pensjonistlag samlet til møte 8.mars 2017 vil på det sterkeste protestere mot at vi ikke lenger får tilsendt på papir trygdeutbetalingene våre. Det er ikke alle som kan håndtere en PC. Dette er å gjøre narr av pensjonistene .Hvor blir det av regjeringens ELDREPOLITIKK?

Anders Røttingsnes

0 resultater