«Jeg vil se slippen min!»

Pensjonistforeningen engasjerer seg

Pensjonistforbundet har satt i gang en aksjon der vi bruker postkort med teksten «Jeg vil se slippen min». Aksjonen er en åpen protest mot at NAV har slutta med å sende ut skriftlig informasjon om hva den enkelte får utbetalt i trygd/pensjon.

For svært mange av oss eldre medfører ikke endringen problem: Vi er aktive databrukere som er på nett, og vi klarer å finne de opplysninger vi har bruk for.

Verre stilt er våre foreldre - den generasjon som ble passive tilskuere til dataalderen. Svært mange av våre foreldre bor i dag på sjukeheim der betalingen regnes ut i prosent av deres inntekt. Hvordan kan de vite at kommunens regning er korrekt når de ikke lenger kan kontrollere egen inntekt?

For beboerne på sjukeheim støtter vi oss på forskriften om verdighet i omsorgen - «Verdighetsgarantiforskriften» - der det heter i § 3:

«Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett ….»

Det er svært trist å måtte konstatere at en offentlig instans som NAV leder an i arbeidet med å fjerne rettigheter den svakeste gruppen av eldre mennesker har. Nyordningen fra NAV er et klart brudd på den siterte bestemmelsen i «Verdighetsgarantiforskriften».

Samfunnet har ikke etablert sanksjonsordninger der etater eller ansatte kan straffeforfølges når generelle forordninger som «Verdighetgarantiforskriften» brytes. Derfor oppfordrer vi alle eldre om å støtte vår aksjon «Jeg vil se slippen min» ved å sende inn postkortet eller signere postkortet på nett under adressen: www.slippenmin.no

Postkort og underskriftsliste er utlagt i Sunndal pensjonistsenter.

Sunndal pensjonistforening
Knut Fredriksen
leder

0 resultater