Bli med på kampanjen

Kampanjen «Jeg vil se slippen min» ruller nå ut over landet. Vi sender nå ut tusenvis av postkort til hele landet. I tillegg vil det være postkort med ukebladet «Se og Hør» 7. mars, og du kan signere oppropet på nettet.

Årsmøtet i Pensjonistforbunet Møre og Romsdal gjorde en slik uttale:

Alle pensjonsmottakere skal ha dokumentasjon for utbetalt pensjon

I Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse,
motta dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. NAV har nå sluttet å sende ut dokumentasjon på utbetaling av pensjon via posten. De viser i sin orientering til at den dokumentasjon som tidligere ble sendt til den enkelte pensjonist via posten, nå kan hentes av den enkelte fra nettstedet nav.no.
Alle vet at det fremdeles er sv
ært mange i vårt land som enda ikke behersker internett og dette er  en situasjon vi vil ha i mange år enda. Blant de mange som ikke har mulighet til å få kunnskap om sin utbetaling eller være trygg på at utbetaling har skjedd og er riktig, finnes det svært mange som er medlemmer av Pensjonistforbundet. 
Årsmøtet til Pensjonistforbundet M
øre og Romsdal mener at NAVs praksis på dette området, er en skandale og må endres straks. Det som nå skjer, er i strid med normal praksis i Norge der alle lønnsmottakere skal få dokumentasjon på brutto, eventuelle trekk og netto. NAVs nye praksis er et sterkt diskriminerende overgrep overfor svært mange norske borgere.
Pensjonistforbundet M
øre og Romsdal krever at NAV om nødvendig, blir instruert til å endre sin praksis på dette området. De som ikke kan hente ut dokumentasjon for utbetalt pensjon på nettet, skal få dokumentasjon via post som tidligere.  

 

Bli med på kampanjen ved å signer oppropet på www.slippenmin.no.

0 resultater