Utdeling av heidersbevis på møte den 1.3.2017. Jakob Strand sto for utdelinga

Hedersbevis og merke for den Gyldne spaserstokk.

På møtet 1. mars 2017 og 2. november 2016, vart det delt ut hederstegn og merker for den Gyldne Spaserstokk

Utdeling av heidersbevis på møte den 1.3.2017. Jakob Strand sto for utdelinga.

Desse vart tildelt heidersbevis: Jens J. Berge, Rakel Bersnev, Kåre Flusund, Ragnhild Flusund, Fred Fredriksen, Edith Frøystadvåg, Perdy Furmyr, Anna Furø, Svanhild Helde, Karen Henriksen, Kjell Henriksen, Gunnlaug Hjelmeseth, Olga Lian Krogset, Knut Nærø, Kjell Otterlei, Tordis Ottesen, Magna Remøy, Magnus Remøy, Ruth Worren og Samuel Ytrehorn. Heidersbevis også til Ruth Frantzen, Leif Pettersen, Johanne Røren, Einar Skar og Kari Vågsholm, men dei var forhindra frå å møte.

Spaserstokken 2.11.2016

Utdeling av Den Gyldne Spaserstokk i møte den 2.11.2016. Laila Sivertstøl frå Sparebanken Møre sto for utdelinga.

Desse fekk Den Gyldne Spaserstokk: Greta Muren, Anna Nordbø og Rigmor Voldnes

 

 

1. års merke

Desse fekk 1. års merke: Magnus Myklebust og Kjellfrid Bakke

 

 

 

 

 

2. års merke

Desse fekk 2. års merke: Magny Nerem, Kåre Flusund, Olga Lian Krogset, Terje Krogset, Ottar Hjorthaug, Inger Hjorthaug, Leif Pettersen, Berit Remøy, Haldis Sylte, Samuel Ytrehorn, Palma Ytrehorn, Edith Frøystadvåg,Randi Almestad og Magnus Remøy.

0 resultater