Årsmøtet 2017

Her kan du lese foreningens årberetning for 2016

Årsmelding for foreningsåret 25.februar 2016 til 23.februar 2017

Foreningen har i perioden hatt følgende styre (alle valgt for et år):

Leder/kasserer: Helge Schrøder, Nestleder: Liv Lingås, Styremedlem: Kari Rieber Nerbøvik

Arrangementsutvalg: Styret Trimutvalg:Kari Rieber Nerbøvik og Liv Lingås Revisor: Sigrun Holand Valgkomite: Bodil Rekdal

MEDLEMSMØTER: Vi har hatt våre møter torsdager kl. 1300 på Volsdalen Menighetshus. Der har vært 7 møter med oppmøte fra 25-30 medlemmer i snitt. Vi har hatt besøk av vårt eget medlem Arnfinn Larsen som representerte foreningen på Fylkesårsmøtet på Molde. Larsen har markert seg på vegne av vår forening rundt de politiske sakene i eldreomsorgen. Både Arnfinn Larsen og Sjur Brande er medlemmer i Eldrerådet. Jarl Idar Haugen ga oss en personlig tolkning av kvinneskikkelsene i Johan Falkbergets romaner. Inger og Johan Grytten underholdt selv om temaet var den store fattigdommen og korrupsjonen i Moldova, vår forening støttet med kr.500,00. Else Nerbøvik underholdt med egne dikt som var gjenkjennelig fra nåtid og fortid. Jan Arild Hagen tok oss med på Hurtigrutetur og viste egne bilder. Inger Storheim fra demensforeningen Ålesund ga et inngående innblikk i dette sykdomsbilde som rammer mange, foreningen ga kr.500,00 til deres arbeid. Ellers har Signy Foss hygget oss med taffelmusikk, og Axel Christensen har brukt det nye musikkanlegget i Menighetshuset og underholdt med miming av kjente vokalister.

BLÅTUR: 30.juni busset 33 deltakere til Bud og Atlanterhavsveien, vi hadde nydelig buffet på Bud, været var strålende, så fullt utbytte av turen. Takk til Sula Rutelag og til Stiftelsen Kjell Holm som gjorde egenandelen så lav som kr.300,00.

SENIORFESTIVALEN 2016 ga oss tilbudet å ha festmiddagen hos foreningen i Menighetshuset, og 29.september koste vi oss med lammestek og karameellpudding, 40 porsjoner levert fra Sentralkjøkkenet, men tilberedt av oss selv.

JULEMØTET ble tradisjonelt feiret på Menighetshuset med 27 medlemmer som koste seg med julemat fra Konrad. Gjester var prest Håland og kantor Jostein Maude.

MEDLEMSKONTINGENT ble i 2016 innkrevd sentralt, alle fikk tilsendt kontingentkrav fra Pensjonistforbundet. Når året var omme hadde vår forening fått tilført kontingent fra 88 medlemmer. TRIMGRUPPEN har vært aktiv i 2016, tirsdager kl.1100 i kirkekjelleren Volsdalen kirke.

ØKONOMIEN er god, tross foreningen fikk et underskudd på kr.5.646,11 i 2016, slik at vår egenkapital er i overkant av kr.92.000,00.

TAKK til alle tillitsvalgte, en ekstra takk til de som klargjør til medlemsmøtene, særlig huskes et vakkert pyntet julemøtebord.

På vegne av styret: Helge Schrøder

 

 

TAKK til alle tillitsvalgte, en ekstra takk til de som klargjør til medlemsmøtene, særlig huskes et vakkert pyntet julemøtebord. På vegne av styret: Helge Schrøder

0 resultater