EN GNISTRENDE INNLEDNING AV SVEIN OLAV DRAGELAND OM "DEN RØDE FARE"

Medlem av Bergen Pensjonistforening, Svein Olav Drageland var invitert til å holde innledning om forebygging av branner på medlemsmøtet i foreningen torsdag 16. mars.  Medlemmene  fikk en gnistrende innledning av en som både har vært feier og brannmann, og som har sett både branner, hva som har utløst brann, hva som skjer ved kullosforgiftning og utstyr som ikke er brukt og som kunne reddet liv.

 Svein Olav Dragelad, som har lag erfaring både som feier, brannmann og noen år bak seg som overbrannmester på Sotra, kunne fortelle medlemmene om årsaker til at det begynner å brenne, eksempler på store og små branner,  hvordan kullosen virker, eksempler på redningsutstyr som ikke er brukt og som kunne reddet liv, hvordan en kan redde både seg selv og andre dersom brann oppdages og hvillke gaver som er nyttige i arbeidet for å unngå brann.  Han var også inne på elektriske ledninger, stikkontakter, lamper og komfyrer som er årsaken til svært mange branner.

 

Drageland sørget også for å demonstrere innledningen sin med telys og  glass, en slange som kan hjelpe oss med surstoff hvis den brukes riktig, og andre smarte redskaper dersom det bryter ut en brann enten det er hjemme, i bilen eller et annet sted.  

 

Etter innledningen fikk han anmodning om å komme ut til andre foreninger og holde innledning om temaet.

0 resultater