Tone Bye og Olav Sande var godt fornøyde med VFT-dagen i Engerdal. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

-Risikorydd i huset ditt !

- Leksa di når du kommer hjem herfra i dag er å risikorydde i huset ditt. Fjern alt som kan lage skader eller ulykker. Skaff deg komfyrvakt, og kast ut ryene som ligger på stuegolvet før du snubler i dem! Det var blant de konkrete tiltakene som rådgiver i Pensjonistforbundet, Tone Bye, pekte på i sitt foredrag i Engerdal.

Det var fullsatt sal da den årlige eldrekonferansen for Engerdal og Trysil ble åpnet av Engerdals eldregeneral Olav Sande. Dagens tema var velferdsteknologi (VFT), og de frammøtte fikk med seg både informative foredrag om og praktisk gjennomgang av tekniske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse.

- De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Tar vi i bruk hensiktsmessige teknologiske løsninger, kan den enkelte plusse på noen år til hjemme før det blir aktuelt å flytte til omsorgsbolig eller institusjon, sa Bye.
At eldre har det trygt og godt hjemme er selvsagt et gode for den enkelte, men også en styrke og ressurs for samfunnet. Koster kommunene på mange nok kroner til teknologi i dag, sparer de masse penger om noen år, sa hun og viste til undersøkelser som er gjort i en del kommuner. Hun berømmet kommunene Trysil og Engerdal for å ligge i forkant med planlegging av VFT.

Bye understreket særlig at eldre kan få utrolig mange teknologiske hjelpemidler koblet  sammen med smarte telefoner. Brukeren selv, de pårørende og det kommunal tjenesteapparatet har mye å vinne på de nye smarte verktøyene som finnes. Ikke minst det økende antall praktiske apper som kommer på markedet.

Den enkelte må imidlertid tenke og handle offensivt på forhånd. Få hjelp til å analysere huset du bor i nå før helsa di blir dårlig, anskaff de VFT-midlene  som trengs og lær å bruke dem, oppfordret Bye.

Koordinator i Sør-Østerdal regionråd, Tor Sætrang, holdt foredrag om VFT-prosjektet som kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Engerdal, Trysil, Elverum og Våler har gått sammen om. -Vi har forlatt storfamiliesamfunnet og er på full fart inn i et samfunn som preges av teknologiske hjelpemidler som gjør den eldres hjemmehverdag enklere og gir økt egenmestring. Men parallelt med dette kreves en ansvarlighet for egen helse, sa Sætrang. De fleste mestrer i dag bruk av nettbank. Om noen år vil det være like mange som mestrer utnyttelse av "intelligente hus", sa han. Han understreket at kommunene må være gode veiledere overfor brukerne og prioritere bruk av midler til forebyggende tiltak,- individuelt tilpasset brukerne.

0 resultater