Bak fra venstre. 1. varamedlem Arnfinn Larsen, Ålesund, Rolf Maridal, Halsa,Jens Peter Jelle, Stranda, Roger Arne Hammer, Aure, Asbjørg Kvalvåg, Molde, styreleder Mellvin Steinsvoll og Anne Lise Hessen Følsvik

Lederskifte i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.

På årsmøtet 8. og 9. mars tok Mellvin Steinsvoll over som styreleder etter Jakob Strand. Årsmøtet som ble avholdt i Molde hadde samlet rundt 110 deltakere fra de 57 lokalforeningene i fylket.

Organisassjonsekretær Rune Bugge Persson - foredrog om Pensjonistforbundets rolle.

Første dag av årsmøtet ble viet faglige innlegg hvor man bl.a. hadde foredragsholdere fra det sentrale leddet foruten lokale krefter. Temaer som ble tatt opp var Pensjonistforbundets rolle i samfunnet og hvordan forbundet må utvikle seg. Bruk av IKT løsninger var et tema i og med at forbundet tilbyr gratis opplæring i bruk av nettbrett og smarttelefon. Tillitsvalgte fra fylkesforeningen hadde foredrag om de utfordringer som fremtiden bringer og da særlig med tanke på populasjonsutviklingen og de store utfordringer kommunene står fremfor. Så var det tema om problemstillingene rundt boliggjøring av eldreomsorgen, med fokus på forskjellene mellom omsorgsbolig og institusjon. Også kommunestrukturen fikk sin oppmerksomhet med fokus på brukermedvirkning på eldrepolitikken. Forbundets rolle som medlem i NAV’s brukerutvalg var berørt og særlig da i forhold til at NAV har sluttet å sende ut på papir utbetalingsslippen til trygdede. En kampanje «Jeg vil se slippen min» er iverksatt landet over. Til slutt ble det orientert om den nye loven som ble iverksatt fra 1. juli 2016 om retten til institusjonsplass, samt de nye forskriftene om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene som ble iverksatt 1. januar.

Sekretær Unn Johansen - foredrog om bruk av nettbrett og smarttelefon

Årsmøtet vedtok også tre uttaler som sendes ut. Dette går på at alle kommuner skal ha en lovmessig plikt til å registrere alle stemmer slik at man kan se hvilke parti som stemmer ja eller nei. Videre en uttale om den uheldige virkningen av fellesråd i stedet for eldreråd og en om at alle pensjonsmottakere skal ha skriftlig dokumentasjon for utbetalt pensjon.

Etter valget fikk fylkesstyret følgende sammensetning. Leder Mellvin Steinsvoll, Nesset, Nestleder Anne Lise Hessen Følsvik, Giske. Styremedlemmer Jens Peter Jelle, Stranda, Roger Arne Hammer, Aure, Asbjørg Kvalvåg, Molde, Karin Husøy, Rauma og Rolf Maridal, Halsa. Helseutvalget fikk slik sammensetning, Jon Skarvøy, Eide

Leder av helseutvalget Jon Skarvøy - foredrog om oppgaver i fremtiden

leder, Odd-Roe-Skogen, Ålesund, Kirsti Margrethe Holm, Tingvoll og Anne Lise Hessen Følsvik, Giske

Dokumenter fra årsmøtet kan du lese ved å åpne vedleggene.

Kirsti Holm - leste dikt

Fylkessekretær Rolf Bjørseth - fordrog om nye lover og forskrifter

Mellvin Steinsvoll - foredrog om brukermedvirkning, kommunestrukturen og NAV's brukerutvalgMetatekst

Odd-Roe Skogen - foredrog om boliggjøring av eldreomsorgen

Mellvin Steinsvoll takket Odd-Roe Skogen, Gerd Misfjord, Norunnheggebakk Steinnes og Jakob Strand

Mellvin Steinsvoll hedret Jakob Strand med hederstegn og diplom

0 resultater