Tone Bye - Pensjonistforbundets rådgiver når det gjelder velferdsteknologi

Eldrefaglig konferanse i Engerdal 17. mars 2017

Velferdsteknologi er tema på årets eldrefaglige konferanse.

Det er eldrerådene og pensjonistforeningene i Trysil og Engerdal som samarbeider om å arrangere en eldrefaglig konferanse i Engerdal Samfunnshus. Dagen starter med kaffe og "biteti" kl.1000. Ordfører Lars Erik Hylvang åpner  arrangementet kl.1030, og pensjonistkoret "Gode minner og lett spill" fra Engerdal bidrar med to velvalgte sanger.

Deretter er det rådgiver Tone Bye fra Pensjonistforbundet som skal foredra om dagens tema - velferdsteknologi. Dette er et tema som vi alle bør bli fortrolig med. Vil tekniske og digitale hjelpemiddel kunne bidra til at vi etter som aldringsprosessen innhenter oss, kunne bo lenger hjemme? En forutsetning er da i hvert fall at vi er fortrolige med hjelpemiddelene og setter oss i stand til å benytte dem.

Etter en matpause og innslag fra pensjonistkoret "Trysil ungdom med glede"  vil de fagansvarlige - Randi Hemstad fra Trysil og Kai Børge Thorseth fra Engerdal - synliggjøre de velferdsteknologiske hjelpemiddel som er aktuellt å ta i bruk i de to kommunene.

Nylig ansatt prosjektleder for velferdsteknologi i Sør-Østerdalsregionen vil bli presentert på konferansen, og observatører fra de forskjellige kommunene i regionen er invitert til konferansen. Det er også fylkessekretær Finn-Åge Løvlien fra Pensjonistforbundet Hedmark. 

Vi ønsker velkommen til konferansen med det høyaktuelle temaet, og håper at mange benytter anledningen til å bli kjent med hva som venter av tilbud og muligheter.

 

 

 

0 resultater