På vårt årsmøte 28.1.17 delte leder Ottar Befring ut 5 års hederstegn til:  Fra venstre Sonja Vågøy, (leder Ottar Befring), Åshild Rusten og Olav Søvik. Arnvid Risvik ikke til stede

Hederstegn på årsmøtet 2016

På vårt årsmøte 28.1.17 delte leder Ottar Befring ut 5 års hederstegn til:Sonja Vågøy, Åshild Rusten og Olav Søvik. Arnvid Risvik ikke til stede

.

0 resultater