Steinar Sandnæs, Karin Smeby, Grete Aabakken, Guri Finstad, Arne Thobru

Det nye styret har startet sitt arbeide

Det kom inn to nye i styret på årsmøtet

Og hele styret er tent på oppgavene som venter.

Rollene i styret er nå:

Leder:  Arne S. Thobru

Nestleder:  Steinar Sandnæs

Sekretær: Grete Aabakken

Kasserer: Guri Bilben Finstad

Styremedlem: Karin Smeby

Første styremøtet er avviklet med pressen tilstede der mange planer ble lagt for kommende året. Hovedoppgaven nå er å verve flere medlemmer, slik at vi kan bidra til at Pensjonistforbundet står sterkere i møter med Storting og Regjering. I øyeblikket har vi 249 medlemmer, men det er flere som har signalisert ønske om å tegne medlemsskap.

Sommerutflukten til Telemarkskanalen er fulltegnet, 49 personer, med 4 på venteliste. 

Programmet for møtene som avholdes siste onsdagen i måneden er så godt som ferdigstilt. Sparebanken Hedmark vil kopiere opp en liten informasjonsfolder for utdeling til medlemmer og til bruk under medlemsverving.

Gjennomsnittsalderen i medlemsmassen har endret seg markert: I 2007 var den 88 år - i 2017 er den 75 år. Det er altså de nye medlemmene som representerer "ungdommen".

0 resultater