Styret ønsker velkommen til årsmøtet 2017

Alle vil være med på årsmøtet 2017

Samtlige lokalforeninger i Hedmark har meldt seg på til fylkesårsmøtet i PF Hedmark på Scandic Ringsaker hotell i dagene 13.-14.mars. 

Møtet innledes med foredrag av sentralstyremedlem Terje O.Åsterud om forbundets strategi for å påvirke den kommende valgkampen til fordel for pensjonistene. Foredraget etterfølges av grupparbeid der delegatene skal legge planene for en storstilet vervekampanje i løpet av året.
Dr. Kjetil Høye som er kjent for sine populærfaglige foredrag, skal fortelle delegatene hvordan de  skal "holde på det gode liv".

Blant de ordinære årsmøtesakene er rullering av PF Hedmarks handlingsplan fotr det siste året før neste landsmøte i forbundet. Leder Oddbjørg Morseth har varslet at hun ikke ønsker gjenvalg, og dermed står årsmøtet foran en viktig oppgave med å fylle plassen etter en meget aktiv og engasjert fylkesleder.

Tor Karseth står for det kulturelle innslaget ved åpningen, og om kvelden blir det middag med utdeling av premier til vinnerne av årets vervekonkurranse. Etterpå blir det sosialt samvær og en svingom for de som ønsker det. Det går mot to interessante og travle dager i Hedmark.

 

 

0 resultater