Møteplass for pensjonistforeningen i Hakadal

Miljøhuset Gnisten.Inngang gjennom Gjenbruksbutikken. 

Vi avholder medlemsmøter hver tredje mandag i måneden.

0 resultater