Instruksjoner gis i det som skal bli et datakurs for pensjonistene. Bak står noen av kursets lærere, klare til å sette i gang.!

SUKSESS

16 elever fra Mæland ungdomsskole stilte på datakurs for 16 pensjonister.  Kursstarten ble svært vellykket!

En avtale med ungdomsskolen gjorde at deltakere fra Stjørna pensjonistforening fikk tilbud om to timer gratis opplæring seks onsdager. For elevene blir dette en del av timeplanen.

Med en elev på hver pensjonist, ble det mye læring og mye moro. Alle spørsmål var lov, og deltakerene fikk opplæring i det de ønsket. Alt fra Smarttelefon, Apper og nettbank, til lettere stoff som Skype og hvordan legge kabal. Noen hadde med seg nettbrett andre hadde med seg en smarttelefon.

Stjørna pensjonistforening har fått mange positive tilbakemeldinger og interesse for prosjektet, og pensjonistforbundet Sør-Trøndelag anbefaler andre foreninger å forsøke det samme!

0 resultater