Skodjebygda sett frå Flåte

Årsmøte 2019

Årsmøtet vart halde 28. februar 2019

Årsmøtet skal haldast på klubbhuset til Skodje idrettslag, 2dre etasje torsdag 28.02.2019 kl 1900.

Før årsmøtet var det ein avkorta senior-kveld med innslag av Mathias Kalvatsvik frå Bjørns orkester.

Vi kjem attende her, med referat frå sjølve årsmøtet etter at dette er halde, og så snart referatet er underskrive av dei som vert valde til protokollunderskrivarar på vegne av årsmøtet.

 

0 resultater