Noe du går og tenker på? Ring Bekymringstelefonen!

Har du bekymringer? Noe du går og tenker på? Problemer du har lyst til å drøfte med andre? Trenger du et råd? Da er kanskje Bekymringstelefonen en løsning for deg.

Det er Pensjonistforbundet som drifter Bekymringstelefonen, en tjeneste som har vært i virksomhet siden 1. mars 2009. På denne telefonlinjen treffer du noen du kan samtale med, som kan gi deg råd, men som først og fremst kan lytte til dine bekymringer og spørsmål.

Det er bare å slå nummeret 94 85 60 04, mellom kl. 9.00 og 14.00 alle hverdager unntatt store høytider, og så får du noen å snakke med.

Økende behov

Det er to faste personer som betjener Bekymringstelefonen. De velger å være anonyme, men de kan fortelle at stadig flere benytter dette telefontilbudet.

   -Det er ikke bare eldre som ringer. Også familie, ektefeller, barn, venner, naboer og helsepersonell henvender seg med bekymringer for enkeltpersoners helse og velferd.

Ensomhetsproblematikk er nok den viktigste årsaken til at folk ringer. Mange er ensomme og går alene med sine bekymringer. Ellers er det ofte spørsmål om egen helse, alvorlig sykdom, arv, uskiftet bo, førerkort, skatt og klager på offentlig forvaltning, forteller de som svarer på Bekymringstelefonen.

Medmenneskelighet

   -Vi driver ingen saksbehandling, men vi kan lytte, snakke og gi råd, bl. a. om hvem en kan henvende seg til. Ofte kan det være behov for å drøfte problemer og spørsmål med en nøytral person som kan gi råd og veiledning eller være en lyttende samtalepartner, og det forsøker vi å være. Vi sier at Bekymringstelefonen er en telefon for gode råd og medmenneskelighet, og svært mange av innringerne er både fornøyde og takknemlige for den hjelpen de får, sier de som svarer.

   Retningslinjene for drift  av telefonen er å samtale, gi råd og veiledning. Bekymringstelefonen er en godt etablert ordning, og hvert år får tjenesten økonomisk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

   Bekymringstelefonen har eget mobilnummer som ikke er knyttet til Pensjonistforbundet. 

Taushetsplikt

De som betjener telefonen har faglig bakgrunn fra helse- eller sosialsektor, og de har god erfaring med hva brukerne trenger av hjelp og råd. De er selvsagt underlagt taushetsplikt.

Bekymringstelefon

94 85 60 04

 

0 resultater