ÅRSMØTE 2017

Årsmøte i Sortland pensjonistforening.
 

Sortland pensjonistforening holdt årsmøte 1. februar 2017.  45 medlemmer møtte opp, og dette styret blei valg. Leder: Asbjørn Høgden (Valgt i fjord til 2018). Nestleder : Henrik Edvardsen. Gjenvalgt til 2019. Sekretær: Kjell Ola Nygård. Gjenvalgt til 2019. Kasserer: Unni Nordgård. (Valgt i fjord til 2018.) Styremedlem: Kari Nordvoll. Ny . Valgt til 2019. Vara: Arne  Vassbotn.( Valgt til 2018) Roald Reinholtsen . Ny Valgt til 2019. Revisorer: Kirsten Jensen og Randi Henriksen.  Valgkomite: Arvid Pedersen , Sigrid Selnes og Arne Larsen. Komite for godtgjørelse for tillitsvalgte: Marvin Paulsen  og Roald Reinholtsen.

Berny Dahl hadde frasagt seg gjenvalg i styret.  Hun har stått som styremedlem i 3 perioder og fikk blomster og takk for innsatsen. 

Sortland pensjonistforening har 132 medlemmer.  Det er en nedgang på 13 siden året før. Dette er likevel en av de større pensjonistforeningene i området.  Foreninga holder medlemsmøter første onsdag i hver måned, utenom juli og august.  Møtene har  vært i kafeterien på Lamarktunet.

Det er behandla 23 saker og 57 styresaker. Faste innslag på disse møtene er: Ord for dagen, organisasjonssaker, "Førstereis", kaffe, åresalg og mye sang og musikk.  Stein Wiggo Hansen har vært fast spellemann på møtene.

På vært møte har vi et hovedtema.  Siste år hadde vi disse:

Lars Prytz: Billedspill fra Vesterålen

Kommunalsjef Sture Jacobsen: Omsorgstilbudet i Sortland. Nasjonal undersøkelse.

Ellen Sandvik: Oppvekst i Indre Finnmark.

Sang og musikk-møte i mai v/Stein-Wiggo, Kjell-Ola, Ragnhild og Merethe.

Unn Halvorsen: Tema Sør-Afrika

Arne Vassbotn: Om presteparet Jenny og Edvin Svendsen.

Trond Sørensen fra "Bedre liv": Hjelpemidler for eldre. Demonstrasjon og salg.

Ole Richard Robertsen fra Biltilsynet: Eldre i trafikken.

Frammøtet på medlemsmøtene har variert mellom 34 og 54.

Som mange andre pensjonistforeninger  når vi ikke fram til "de yngre eldre". Mange ny-pensjonister synes de er "for unge" til å være med i ei pensjonistforening.  Men i samarbeidsprosjekte "Maurtuva" er det lettere å engasjere de litt yngre pensjonister.

I samarbeid med Friviligsentralen har vi arrangert  to lørdagskafeer på Lamarktunet.

Sammen med Sortland seniordans og Vesterålen trekkspillorkester har vi arrangert åpen Vårfest 1. april og Førjulsfest 2. desember. På vårfesten hadde vi 120 og på førjulsfesten 96 gjester.  På begge festene var det servert varmrett .  Og det var underholdning og dans. Sparebankstiftelsen  Nord-Norge hadde gitt økonomisk støtte til festene.  Dette gjorde   at vi kunne ha en rimelig inngangsbillett, så det kunne bli et tilbud til mange eldre. Greier vi å skaffe økonomi vil vi prøve dette også i år.

16. august arrangerte vi sommertur.  En dagstur med buss til Kvæfjord og Trondenes med  middag på Sandtorgholmen brygge.  36 var med på turen.  Støtte fra Kronprinsesse Marthas  minnefond gjorde denne turen mulig.

20. april var medlemmer med til regionmøte på Andenes som Pensjonistforbundet Nordland arrangerte. Det gikk felles buss fra Sortland til Andenes , der de andre foreningene i Vesterålen også var med. Det førte til en fin "sammenristing" av flere foreninger. Tema på møtet var: Pensjonistforbundes hovedoppgaver, Framtidens aktivitetssenter og et kort-kurs for kassererne.

Pensjonistforeninga arrangerte også et informasjonskurs om "Velferdsteknologi" med Tone Bye, Pensjonistforbundet, den 4. oktober.  Der deltok også Silvia Ovik fra hjemmetjenesten i Sortland.  Hun orienterte om hva kommunen hadde gjort, og planla å gjøre, på dette området.

Foreninga var også med under markeringa av Verdens aktivitetsdag 10. mai.

Styret har deltatt på møte med Eldrerådet i Sortland sammen med de andre pensjonistforeningene i kommunen.  Styret har også gitt høringsuttalelser om forslag til ny lov om Eldreråd og om plan om Helsehus i Sortland.

Kjell Ola Nygård (Eldrerådet) og Asbjørn Høgden sitter i den kommunale arbeidsgruppa for Den kulturelle spaserstokken.

På årsmøte i pensjonistforbundet i Nordland i Bodø 1. og 2. april møtte Unni Nordgård og Asbjørn Høgden. Asbjørn Høgden blei valgt som leder for valgkomiteen i Pensjonistforbundet i Nordland.

I mai skal Sortland pensjonistforening være vertskap for det årlige møtet i Samarbeidsutvalget for Pensjonistforbundets lokalavdelinger i Vesterålen og Lødingen.

22. februar arrangere Pensjonistforbundet kurs i bruk av nettbrett og smarttelefon for eldre her på Kulturfabrikken, Sortland.

Pensjonistforbundet er landets største pensjonist-organisasjon. Det er en organisasjon med 220 000 medlemmer, fordelt på 850 lokalforeninger. I disse dager har disse lokalforeningene årsmøter.  10 000 tillitsvalgte er med og drar verket.

Referent fra årsmøtet Asbjørn Høgden.

 

 

 

 

   

 

0 resultater