Fylkessekretær Anne-Kari Minsaas, Hitra brukerråd Lars Dagfinn Hestnes, leder i N-T eldreråd Hildur Fallmyr, Elderådet i Verran kommune Karin Talmo, Trondheim seniorråd Arne Silset og 1. nestleder Liv Thun

Kurs i Eldrerådsarbeid 

Første kurs i Eldrerådsarbeid ble holdt i Steinkjer 20 - 22 februar 

Eldrerådsrepresentanter og ledere av pensjonistforeninger fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland blir presentert for et relativt omfattende program på disse kursene. Programmet for den første samlingen ligger som vedlegg nederst i teksten.

Liv Thun er første nestleder i pensjonistforbundet og har ansvaret for alle samlingene i Steinkjer. Hun er godt fornøyd med resultatene så langt.

Evalueringen viser at deltakerne fant kurset interessant og også relevant for deres oppgave med å fremme eldrepolitikk. Pensjonistforbundet håper at kursene skal være nyttige for representanter i Eldrerådene og andre til å gjøre en god jobb videre.

0 resultater