Marit Sandtorv (leder), MartaGrøtle (sekretær) og Grete Teigland (nestleder) ble takket av på årsmøtet i Askøypensjonistene 21. februar 2017

ARNE EDVARD MELING TAR OVER LEDERVERVET I ASKØYPENSJONISTENE

På et godt besøkt årsmøte  i Askøypensjonistene  21. februar ble Arne Edvard Meling fra Follese valgt som leder etter Marit Santorv som hadde bedt om avløsning.

 Nestleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy hadde jobbet noen uker med å bearbeide både medlemmer i Pensjonistforeningen og andre til å ta verv i Askøypensjonistene, da  det lenge så ut som ingen ville ha verv.   Takket være godt samarbeid med enkeltpersoner i kommunen kunne hun under årsmøtet legge fram  forslag på styremedlemmer og vara som betyr en fornyelse av Askøypensjonistene, samtidig som foreningen har beholdt  noe kontinuitet.   Årsmøtet takket av de som gikk ut av styret med  blomsterbuketter og en takk for abeidet de har lagt ned.  

Selv om Meling i utgangspunktet ikke sa ja til ledervevet, var han leder fra han ble valgt.  Og han sørget for å ha sitt første møte med styret,  varamedlemmene og foreningens medlemmer og varamedemmer til Eldrerådet i Askøy kommune.

Foruten Ravnøy gjestet også lederen i Pensjonistforbundet Hordaland, Inger Johanne Knudsen årsmøtet.  Hun hilste fra forbundet og ga årsmøtet en orientering om hva som rørte seg i forbundet.   Hun tok særlig for seg eldrerådenes betydning i kommunene, samarbeidet mellom eldrerådet og pensjonistforeningen , velferdsteknologi og kursing i bruk av PC/nettbrett/smarttelefon.  

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater