Møteleder Per Westgård og sekretær Arne-Kr. Winge under forenigens årsmøte

Engerdal Pensjonistforenings årsmøte 2017

Engerdal Pensjonistforening holdt sitt årsmøte i Skogtun i Sømådalen fredag den 17.februar.

 Årsmøtet ble som vanlig innledet med en minnestund over de medlemmer som har gått bort siden forige årsmøte. Det er Petter Valdal, Erland Omang, Gjermund Kolbu, Oddveig Trangsrud, Magnhild Nilsson, Henny Haugland, Villy Johnsen, Astrid Edstrøm og Magnus Bjørlo.

Deretter ble årsmøtet gjennomført under dyktig ledelse av Per Westgård med Arne-Kr. Winge som sekretær. Referatet er å finne som vedlegg til denne artikkelen, så derfor nøyer jeg meg med å gjengi hvem som sitter i styret, i turkomiteen og som grendekontakter.

Styret: Olav Sande leder, Jorun Solbakken kasserer, og styremedlemmene Arne-Kr. Winge, Thor Haugen og Åse Sundet. Varamedlemmer er Sigvart Sorkmo, Steinar Sæther og Anne Eggen.

Turkomite: Berit Marie Rønning, Per Nysted og Jorun Solbakken.

Grendekontakter: Phillippe Caquet for Hylleråsen, Ragnhild Heggeriset for Heggeriset, Marit Søgård for Engerdalsgrenda, John Kvilten for Kvilten, Kari Johanne Femundsenden og Ragnhild Lillebo for Drevsjø, Juul Jensvoll for Elgå, Marit Foss for Søre Elvdal, Gunveig Eggen for Nordre Elvdal, og Berit Joten for Sømådalen.

Etter årsmøtet var det tid for bevertning som bestod av en fortreffelig gryterett med tilbehør tilberedt av Grethe Sømåen.

Deretter holdt fylkessekretær Finn-Åge Løvlien et engasjerende foredrag om Pensjonistforbundets oppgaver for å ivareta eldres interesser overfor sentrale og kommunale myndigheter.

Hele referatet fra årsmøtet er å finne som vedlegg. Det er også foreninga sin årsplan. For dem som ikke har forsøkt det før så kommer vedleggene frem ved å klikke på ruta ut til høyre for vedleggsteksten, og deretter klikke på ikonet som kommer frem og legger seg nederst på skjermen.

0 resultater