Styret  i Bergen Pensjonistforening: Sol Aarberg (styremedlem), Tollak Hjelmervik (sekretær), Jette Lunemann Hansen (vara), Kjell Mjaatvedt (leder), Svein Helge Teigland (nestleder), Gerd Jakobsen (vara), Einar Drageland (kasserer), Roald Hanse

NY LEDER I BERGEN PENSJONISTFORENING
 

På årsmøtet i Bergen Pensjonistforening 16. februar 2017 overtok Kjell Mjaatvedt ledervervet etter Vigdis Ravnøy, som også er nestleder i Pensjonistforbundet Hordaland og nå vil konsentrere seg om dette vervet.

 Bergen pensjonistforening kan se tilbake på et aktivt år ettter stiftelsesdatoen 23. februar 2016. Medlemstallet har økt fra 0 til 111, og foreningen kan skilte med mange unge medlemmer.  13 er under 65 år, 41 er mellom 66 og 70 år, 49 er mellom 71 og 80 år og blant de over 81 år har foreningen 8 medlemmer.   

Styret har lagt vekt på å ha foredrag på alle medlemsmøtene for på den måten å skaffe medlemmene nye kunnskaper.   August Rathke har gitt oss et tilbakeblikk på krigens dager og sabotørene i vest, tidligere sjefsredaktør i Bergensavisen, Anders Nyland ga oss nyttige opplysninger om mytene vi har om internett.  Byrådene Anna Elisa Tryti og Rebekka Ljosland har begge besøkt foreningen og innledet om heholdsvis Mulighetenes by og Unge eldre som ressurs - morgendagens aktivtetssenter.  Stortingsrepresentant Ruth Grung fikk utfordringen om alder skal ha betydning for prioriternger i helsevesenet og professor Frode Thuen har innledet om Samliv i (godt) voksen alder.  Bybrannen har også vært tema.  Det samme har Husbankens rolle og Bergen kommune sin satsning på velferdsteknologi.

 

Foreningen har også lagt vekt på det sosiale, og har sin egen "smøregjeng" som sørger for kaffe og rundstykker.  Og åresalget er et hyggelig innslag og skaffer inntekter til foreningen.

 

På årsmøtet ble Kjell Maatvedtvalgt til ny leder, da Vigdis Ravnøy ble vagt som nestleder for 2 år i Pensjonistforbundet Hordaland samtidig som hun påtok seg ledervervet i den nye pensjonistforeningen og ønsket nå bare å konsentere seg om fylket. Kjell har vært varamedlem til styret  (som innkalles til alle styremøter) og har dermed erfaring fra  arbeidet i Bergen Pensjonistforening.

Ida Morlandstø ønsket heller ikke gjenvalg, og Sol Aarberg gikk inn i styret.

I sin avslutningstale la Vigdis Ravnøy stor vekt på det gode samarbeidet i styret.  Alle har gjort en fenomenal jobb med å få nye medlemmer gjennom aktivt vervearbeid.  Alle har bidratt til temavalg og innledere.   Styremedlemmer har påtatt seg underholdningen når det har vært nødvendig , og styret har bidratt til at alle har det hyggelig og sosialt i Bergen Pensjonistforening.

Tollak Hjelmervik leder en gruppe som arbeider for å få et aktivitetssenter i Bergen sentrum.  

Styret ønsker også å engasjere andre medlemmer i temagrupper og håper å lykkes i løpet av året.

Verving er noe styret allid er opptatt av.  Og Vigdis Ravnøy minnet om at hvis alle verver 1 medlem i løpet av året er vi dobbelt så mange neste år.

Kjell Mjaatvedt takket Vigdis Ravnøy for arbeidet hun hadde lagt ned for å få en ny pensjonistforening  "opp og gå".  Han takket også Ida Morlandstø for styrearbeidet,  og begge fikk overrakt en blomstertakk.

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater