Årsmelding 2016

Her kan du lese lagets årsmelding for 2016

Straumsnes Pensjonistlag
Årsmelding 2016.
Styret:
• Leder :Anne Grete Øydegard
• Nest leder::Edith Jørgensen
• Styremedlem :Bjørg Ulset
• Styremedlem: Åsmund Kanestrøm
• Kasserer: Jan Mørkedal
• Sekretær: Aase Hals
Varamedlemmer til styret: Astrid Ljøkjel, Irene Nordheim, Aase Nastad
Revisorer: Olav Kvisvik, Ola Hals
Revisor vara: Arne Orset
Representant til felles turkomite sammen med Tingvoll Helsesportlag og Tingvoll
Pensjonist lag: Gunnvor Aandal
Valgkomite’: Aksel Haugen, Marie Wulvik, Helge Ulset, leder Gunnvor Aandal
Underholdnings komité: styret
Laget har hatt 73 medlemmer i 2016


Aktiviteter:
Hovedaktiviteten er medlemsmøter.
Vi har i 2016 hatt 10 møter. Antall oppmøte har variert fra 24 til 56.
Oppmøte plasser har vært Menighetshuset og Gyl og Bergem Grendahus og Idrett og
skytterhuset Leitet.


Vi har hatt 5 styremøter.
Underholdere på medlemsmøter:
Helge Ulset med trekkspill musikk og vitser,.Rita Hjorthaug med tema ”Hjem”,Svanhild
Finvik kåserte om ”Finvik båtbyggeri”, Bernt Vatten fra Halsa fortalte fra eget liv. Olav
Kvisvik med quiz, Konrad Nerland med sang, musikk og kåseri.Ella Strømsvåg opplesning
fra ”Avis ” protokollene.Straumsnes senior dans ved instruktør Dordi Lie , Helge Husby
med lysbilder og historie om grenda Gyl, både om før og etter krigen.


Den internasjonale eldre dagen var det vår tur ti å arrangere.
På grunn av mange påmeldte ble det på Leitet den 3. Oktober. Det var 75 personer som
møtte opp , både fra Tingvoll Pensjonist lag og Tingvoll helsesport lag og fra vårt
pensjonist lag.
Konrad Nerland underholdt med musikk og Jakob Sande.
Melvind Stensvoll tok opp temaet ”mellom menneskelighet og eldres situasjoner og
utvikling”.


Jule/jubileums møtet den 28/11 ble arrangert på Leitet.
Det var 56 som møtte opp.Helge Ulset var på plass med trekkspill, leder ønsket
velkommen.Ella Strømsvåg leste jule -evangeliet, og fra ”avis ” protokoll og jubileums --
protokollen skrevet av Dagrun Grimstad ,om historikk og om oppsummering av starten til
Straumsnes Pensjonist lag den 28. November i 1971.


Sammen med Tingvoll pensjonist lag, Tingvoll helsesport lag har vi vært på to turer.
Den 20. Juni dagstur til Åndalsnes. Turen gikk om Sunndalsøra over til Vistdalsheia til
Åndalsnes med besøk på Tindemuseet. Så over den nye Tresfjordbrua om Vestnes, Molde
og hjem.
Den andre turen var en 5- dagers tur i august med Hurtigruta til Bergen. Etter et fint
opphold i Bergen gikk turen med buss nordover langs Vestlandet og hjem. En
begivenhetsrik og flott tur. Mange sitter igjen med gode opplevelser og takknemlighet for
å få anledning til å bli med på slike turer.


Forskning viser at eldre som er aktive og deltar og vil lære noe , takler bedre
helseproblemene de fleste av oss vil oppleve før eller senere .
Den 2. Februar Tingvoll kino”Snåsamannen”.
Den 8. Februar hyggekveld Tingvoll eldresenter.
Den 27. Oktober Tingvoll kino ”Kongens nei”.
Den 19. Februar, tur til Kristiansund Festiviteten og ”Trylle flyten”, sammen med Tingvoll
Helsesportlag, Tingvoll Pensjonist lag og vi Straumsnes pensjonist lag.
Den 3. Mars årsmøte i Molde, Pensjonist forbundet, der deltok kasserer Jan Mørkedal,
lederAnne Grete Øydegard og styremedlem Bjørg Ulset .
Den 13.oktober Høstkonferansen i Kristiansund, der deltok Jan Mørkedal, Bjørg Ulset og
Anne G. Øydegard..


Medlemmenes aktiviteter og verv innen kommune og fylket::
Kirsti Holm leder i Tingvoll eldreråd og medlem i helseutvalgene i Møre og Romsdal
pensjonist forbund.
Gunnvor Aandal nestleder i Tingvoll eldreråd og leder i Straumsnes pensjonist lags’
valgkomite’.
Anne Grete Øydegard nestleder i Tingvoll Helsesport lag. Og instruktør i Straumsnes
seniordans og leder i Straumsnes Pensjonist lag.
Edit Jørgensen nestleder i Straumsnes Pensjonist lag og instruktør i Straumsnes senior
dans.
Bjørg Ulset, Irene Nordheim og Åsmund Kanestrøm ansvar for loddsalg og trekking på
møter.
Tove Nilsen Hafskjær og Kirsten Ulset, ansvar for matlaging- på dekking ets. Til møter og
fester i Straumsnes Pensjonist lag.


I samarbeid med Norske kvinners sanitets forening, AVD. Straumsnes, deltar vi i ”Rusle
gruppa” ved Straumsnes omsorgsboliger.


Sponsorer til større møter og fester:
Sparebank 1-betalte alle kakene til eldredagen, Sparebanken Møre-”Gull korn”, Tingvoll
kommune –” kulturmidler.”


Investeringer til laget:
Innkjøp av nye sangbøker-”Syng med”.
innkjøp av nye mikrofoner til teleslynge i menighetshus huset i samarbeid med saniteten
og menighetsrådet.


Takk til alle nye og gamle medlemmer som kommer på møter, til styret for godt samarbeid
og til alle frivillige som gjør det mulig til å drive er aktivt pensjonist lag i Straumsnes!
Referent.
Anne Grete Øydegard.

 

0 resultater