Første nyhetsbrev i 2017

Nyhetsbrevet er her igjen med  diverse nyttige artikler

 Les om dette ved å klikke på vedlegget nedenfor:

-Hvem har stemmerett under fylkesårsmøtet?

-Ny runde med momskompensasjon

-Innkreving av kontingent

-Fylkesteppet

-Innmelding av nye medlemmer

-Årsmøtet 2017

-Åpne møter

0 resultater