Laget sin kulturkalender for 2019 er sendt ut

Eg syner her til dei einskilde aktivitetane

Då har styret i Skodje Pensjonistlag enno ein gong (for 7de gong) fått tillaga ein komplett kulturkalender som femner om alle kulturaktivitetane laget planlegg å ha føre seg i 2019.

Heile kulturkalenderen kan du laste ned til di datamaskin (som ei PDF-fil), og etterpå lese den derfrå (med ein PDF-lesar som til dømes Adobe Reader eller SumatraPDF).

 

Her kan du sjå alle naudsynte opplysningar om kvart einskild arrangement.

 

0 resultater