Et hyggelig julemåltid. Kan noen g jette hvem som har dekket dette bordet?

"Julebrev 2016"

Nå skal vi feire jul, men allerede før julepynten er tatt ned skal styret i Engerdal Pensjonistforening ha møte og planlegge aktivitetene i det nye året. 

Årsmøtet for 2017 blir trolig i Sømådalen i midten av februar. Der vil styret legge frem forslag til aktivitetsplan for 2017. Turkomiteen har allerede innhentet tilbud på en tur til Lofoten i tiden søndag 16. juli til torsdag 20. juli. Innholdsrikt opplegg, så tenk over om dere kan bli med på denne turen slik at turkommiteen etter årsmøtet kan ta avgjørelse om hvovidt turen kan gjennomføres.

Forøvrig er det bra om dere medlemmer kan gi innspill på hvilke aktiviteter dere ønsker styret skal prioritere utover året.

Men før vi går inn i det nye året vil jeg takke for deltakelse og innsats på de arrangementene vi har hatt i året som snart er omme. Grendekontakter og velvillige medhjelpere stiller opp når vi i styret bestemmer oss for å legge arrangement ute i de forskjellige grendene, og det er avgjørende for at møtene våre blir vellykket. 

Ha en GOD JUL  og et GODT NYTT ÅR. Vi håper på mange hyggelige treff i det nye året. 

0 resultater