En glede:
Det gir mye tilbake å være aktivitetsvenn, sier Knut Fredriksen (foran til høyre). Fra ven
stre: fungerende demenskoordinator Anne Merete Hage, Tine Hanem i heimesju
ke -
pleien, Anne Lise Toset Visne

Ønsker flere aktivitetsvenner

Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. – Å være aktivitetsvenn er en glede!

Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. – Å være aktivitetsvenn er en glede!Det sier Knut Fredriksen. I fjor høst deltok han på et kurs, og siden har han vært frivillig aktivitetsvenn for to andre sunndalinger med demens-sjukdom. Han forteller om gleden over å kunne bidra til positive opplevelser for andre.

Den ene han er aktivitetsvenn for, går han turer sammen med. Den gode samtalen følger medpå vegen. Den andre besøker han, snakker med, viser bilder, minnes. Det som skjedde i går eller i forrige uke kan være vanskelig å huske for personer med demens.

– Men det som skjedde på 50-tallet, det er der, sier Fredriksen.

Aktivitetsvennordningen i Sunndal ble etablert i fjor som et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen Sunndal demensforening, Sunndal kommune ved pleie- og omsorgstjenesten, Frivilligsentralen, Sunndal Røde Kors, Fagforbundets pensjonistgruppe og Pensjonistforbundet Sunndal. Siden har det vært gjennomført flere kurs. I dag erdet fem-seks aktivitetsvenner i sving. Ønsket er at det skal bli flere. Det arrangeres kurs overseks timer fredag 9. desember. Hittil er det cirka 16 påmeldte, de fleste av dem elever ved VG2 helsefag ved Sunndal videregående skole.

– Vi håper mange flere melder seg på. Vi trenger folk i alle aldre, med ulik bakgrunn ogmed ulike interesser, sier Anne Lise Toset Visnes fra demensforeningen. Det er ikke vanskelig eller veldig krevende å være besøks-venn. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper. Du trenger egentlig bare å være deg sjøl. Er det noe du liker å gjøre, er det et godt utgangspunkt. Det kan være nesten hva som helst. Gå tur, lese bøker, gå på kino eller kunstutstillinger, spille musikk, fiske – eller bare møtes for en god kopp kaffe og en liten prat. Poenget er at både du og din nye venn skal ha glede av opplevelsen, understreker hun.

– Det trenger ikke å ta mye tid, sier Visnes. En time i uka, eller et par timer hver fjortende dag.

Den som melder seg som aktivitetsvenn skal vite at de har et solid støtteapparat med erfaring og kompetanse i ryggen, understreker spesialsjukepleier ved Prestjordet dagsenter Kristine Neeraas, fungerende demenskoordinator Anne Merete Hage, Tine Hanem i heimesjukepleien, Sissel Halset Storslett fra Frivilligsentralen og Visnes fra demensforeningen. De kobler hver enkelt aktivitetsvenn med noen de ser har samme interesser som deg. Så handler det om å bli bedre kjent etter hvert.

I Norge er det om lag 77.000 mennesker som er rammet av demens, og minst 370.000 er pårørende til noen med demens. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har en positiv effekt for personer med demens. Sjøl for mennesker der sjukdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

– Den med demens gjør gjerne verdenen sin mindre og mindre. Opplevelsen av at de har noen å være i lag med, er viktig, understreker Neeraas.

Knut Fredriksen håper mange nå melder seg på kurset og blir aktivitetsvenner. Han sier at han ser at behovet er stort. Sjøl får han mye igjen for den innsatsenhan gjør. Som pensjonist har han både tid og anledning, og han oppfordrer kanskje spesielt mannfolk om å bli med. Det er behov for aktivitets-venner både i sentrum og i kretsene.

Påmeldingsfristen for kurset er satt til 1. desember 

0 resultater