Velferdsteknologi

Infobrev 11-2016

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarane, heleutvalet og fylkesstyret med viktig informasjon kvar månad. 

 

Føredrag om Velferdsteknologi

No har vi snart vore 5 personar som har vore på kurs for å bli velferdsteknologiambassadørar. Dersom de i lokallaget ynskjer at vi skal komme å snakke for dykk i eit lokallagsmøte el. ei anna samanheng så gjer vi gjerne det.

Velferdsteknologiambassadørar: f.v. Arne Osland, Odd Skrede og Jan Arne Nystuen

Dagleg leiar Laila Hage ynskjer helst at ho får gå i dei lokallaga som har møte midt på dagen som for eksempel i 11-tida. Eg treng då ca. 1,5 time for at eg skal få vere innom litt om alt, og at det kanon og internett-tilkobling for datamaskin på staden. Er det nokon lag som ynskjer at vi kjem ut til dykk så ta kontakt med fylkeskontoret. 

Risør

Teknologisk innreda leiligheit i Risør ved Sørlandet Helsepark for utprøving av utstyr i regi av Pensjonistforbundet

0 resultater